Byggdagboken
English blog English


Meny

Tillbaka till vedbil.se

Gästbok

Kontakt

Resedagboken

Dagbokens startsida

Dag 58
Dag 57
Dag 56
Dag 55
Dag 54
Dag 53
Dag 52
Dag 51
Dag 50
Dag 49
Dag 48
Dag 47
Dag 46
Dag 45
Dag 44
Dag 43
Dag 42
Dag 41
Dag 40
Dag 39
Dag 38
Dag 37
Dag 36
Dag 35
Dag 34
Dag 33
Dag 32
Dag 31
Dag 30
Dag 29
Dag 28
Dag 27
Dag 26
Dag 25
Dag 24
Dag 23
Dag 22
Dag 21
Dag 20
Dag 19
Dag 18
Dag 17
Dag 16
Dag 15
Dag 14
Dag 13
Dag 12
Dag 11
Dag 10
Dag 9
Dag 8
Dag 7
Dag 6
Dag 5
Dag 4
Dag 3
Dag 2
Dag 1
 

Dag 55 10/7 2007

Några sista finjusteringar av systemet har gjorts och vi har byggt om tomgångsinställningen så att vajern påverkar trottelventilens arm direkt istället för att gå vi trottelväljaren. Det blev mycket bra och man kan reglera tomgången mycket lättare och exakt. Det minskar risken för motorstopp markant.
Att man behöver ändra tomgångsinställningen beror på att gengasens egenskaper ändras beroende på hur länge man kört, vilken vedkvalitet som för tillfället ligger i härdzonen och hur mycket man belastat systemet. Om man t.ex. belastat systemet hårt ett tag, ökar gastrycket så att man får sänka tomgången. Om man nyss har startat får motorn suga mer gas och då behöver man ställa upp tomgången. I ett gengassystem ska motorn ha relativt hög tomgång för att hålla systemet varmt och minska risken för att gasgeneratorn börjar släppa ifrån sig tjära.

Vi har sågat ved av sly från en stor hög. Vi ville prova om det gick att köra på innan vi sågade för mycket. Vi tog oss därför en provtur till Svartvik för att bada. Sedan fortsatte vi ett varv runt Oresjön (ca 3 mil). Det gick mycket bra att köra på, så på kvällen fortsatte vi såga mera. Efter ett tag gick styrkransen till motorsågskedjan sönder. Som tur var kunde vi låna en såg av Mats Linell och fortsätta arbetet.

Det går fort att såga ved och snart har vi så mycket ved vi behöver för första etappen och lite extra tills vi kommer hem.

<< bakåt framåt >>
© 2007-2008 Johan Linell