Byggdagboken
English blog English


Meny

Tillbaka till vedbil.se

Gästbok

Kontakt

Resedagboken

Dagbokens startsida

Dag 58
Dag 57
Dag 56
Dag 55
Dag 54
Dag 53
Dag 52
Dag 51
Dag 50
Dag 49
Dag 48
Dag 47
Dag 46
Dag 45
Dag 44
Dag 43
Dag 42
Dag 41
Dag 40
Dag 39
Dag 38
Dag 37
Dag 36
Dag 35
Dag 34
Dag 33
Dag 32
Dag 31
Dag 30
Dag 29
Dag 28
Dag 27
Dag 26
Dag 25
Dag 24
Dag 23
Dag 22
Dag 21
Dag 20
Dag 19
Dag 18
Dag 17
Dag 16
Dag 15
Dag 14
Dag 13
Dag 12
Dag 11
Dag 10
Dag 9
Dag 8
Dag 7
Dag 6
Dag 5
Dag 4
Dag 3
Dag 2
Dag 1
 

Dag 4 02/01 2007

Dagen har ägnats åt filtret som nästan är klart. Det är ett kombinationsfilter som innehåller både cyklon och lekakulor. Det finns också utrymme för ett glasfiberdukfilter. Vi har valt att göra på detta vis för att hålla temperaturen så hög som möjligt för att slippa kondens i filtret och för att spara utrymme.

Filtret är uppdelat i tre sektioner. Det första gasen kommer in i är cyklonfiltret där större partiklar avlägsnas och faller ner i den understa asklådan. Därefter går gasen i en u-böj och kommer ner i den mellersta asklådan. Den mellersta asklådan och lekakulorna är avgränsade med ett galler som låter gasen passera vidare. Vår förhoppning är att den stora uppsugningsarean i gallret och lekakulorna gör att partiklarna faller till botten istället för att följa med gasen upp. När gasen tagit sig upp genom lekakulorna återstår glasfiberduken där de finaste partiklarna fastnar.

Vi har även handlat och kompletterat material, lyft ur tanken och demonterat kofångaren på bilen.

 

<< bakåt framåt >>
© 2007-2008 Johan Linell