Byggdagboken
English blog English


Meny

Tillbaka till vedbil.se

Gästbok

Kontakt

Resedagboken

Dagbokens startsida

Dag 58
Dag 57
Dag 56
Dag 55
Dag 54
Dag 53
Dag 52
Dag 51
Dag 50
Dag 49
Dag 48
Dag 47
Dag 46
Dag 45
Dag 44
Dag 43
Dag 42
Dag 41
Dag 40
Dag 39
Dag 38
Dag 37
Dag 36
Dag 35
Dag 34
Dag 33
Dag 32
Dag 31
Dag 30
Dag 29
Dag 28
Dag 27
Dag 26
Dag 25
Dag 24
Dag 23
Dag 22
Dag 21
Dag 20
Dag 19
Dag 18
Dag 17
Dag 16
Dag 15
Dag 14
Dag 13
Dag 12
Dag 11
Dag 10
Dag 9
Dag 8
Dag 7
Dag 6
Dag 5
Dag 4
Dag 3
Dag 2
Dag 1
 

Dag 12 24/01 2007

Sekundärluftspjället är elektriskt manövrerat. Detta innebär många fördelar: Man kan reglera spjället känsligare än med en wire, placera kontrollen på ställen dit en wire inte skulle kunna ledas och koppla till ett lambdasondssystem som reglera sekundärluften automatiskt.

Regleringssystemet som jag använder är från min förra gengasbil och använder sig av en lambdasond, kretskortslåda, kontrollpanel och ett RC-servo. Man kan välja mellan automatisk lambdasonsreglering eller manuell reglering med en ratt.

Lambdasondsreglering innebär att man mäter syreresterna i avgaserna och reglerar luft/bränsleblandningen in till motorn så förbränningen blir så fullständig som möjligt. Idén kommer ursprungligen från Markus Almroth som gjort ett liknande system.

Byggde idag en ny kontrollpanel som ska sitta på växelspaken. Använde mig av wellpapp för att forma panelen och positionera reglagen. Under panelen svetsade jag fast ett rör med två gängade hål för att låsa fast panelen på växelspaksstången. Reglagewiren för tomgång får också sitta på denna panel. Lysdiod 1 är för att visa om systemet får ström, 2 är för att visa om automatisk regering är på och 3 är reserv. Har funderat på att använda lysdiod 3 för att tala om när ventilen nått ändlägena. Strömbrytaren är för att välja automatisk eller manuell reglering.

<< bakåt framåt >>
© 2007-2008 Johan Linell